ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Събиране на информация

Ние събираме информация от вас единствено, когато се регистрирате като потребител в онлайн магазина на нашия сайт, както и във формата за обратна връзка на нашия сайт. Събраната информация включва вашите име, имейл, адрес и телефонен номер.

 

 

 

Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана за да можем да изпълним направена от вас поръчка на продукти от нашия онлайн магазин, да се свържем с вас чрез имейл, за да уточним поръчката ви, ако това се налага и да улесним своите постоянни клиенти при обслужването им.

 
 

Поверителност

Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие.

 
 

Разкриване пред трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

 

 
 

Защита на информацията

Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Ние защитаваме вашата информация и офлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

 

 
 

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, само за да обработим конкретна ваша поръчка и да ви я изпратим. При ваше желание, заявено по имейл ние ще ви отпишем и заличим личните данни при нас.

 
 

Съгласие

Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.

 
 
   Copyright ©  FLORA-62, 2010    НачалоПродуктиМестоположение