Фирма ФЛОРА 62 ООД предлага във всичките си обекти

ФУНГИЦИДИ
на фирмите:

“Синджента”
 
“Дюпонт”
 
“БАСФ“
Фунгициди
Артеа 330 ЕК
Динали
Куадрис 25 СК
Магнело 
Ортива 
Пергадо Мед
Пергадо Ф 45 ВГ
Ревус 250 СК
Ридомил голд МЦ 68 ВГ
Скор 250 ЕК
Суич 62,5 ВГ
Секвестрен 138 Fe
Тиовит Джет 80 ВГ
Топаз 100 ЕК
Топрекс
Хорус 50 ВГ
-
-
-
Фунгициди
Аканто Плюс
Алерт C
Икуейшън Про
Каризма
Корсейт Р ВП
Косайд 2000
Манекс С-8
Талендо 20 ЕК
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Фунгициди
Акробат Плюс ВГ
Акробат Р
Алегро
Делан
Дискус + Делан пакет
Дитан М
Дует Ултра
Кабрио топ
Кантус
Карамба
Кинто плюс
Колис
Кумулус
Полирам
Регалис
Систан Супер
Строби
Пиктор
Танго Супер
 

Фирма Флора 62 периодично обновява списъка с продуктите.