Фирма ФЛОРА 62 ООД предлага във всичките си обекти пълна гама

ИНСЕКТИЦИДИ
на фирмите:

“Синджента”
 
“Дюпонт”
 
“БАСФ“
Инсектициди
Афърм
Айкън 10 КС
Актара 25 ВГ
Актелик 50 ЕК
Амплиго 
Ефория
Карате Зеон
Нематорин 10 Г
Волиам Тарго 
Инсектициди
Авант 15 СК
Авант 15 EК
Видейт 10Г/10л
Кораген
Ланат
-
-
-
-
Инсектициди
Алверде 240
Би 58
Вазтак Нов
Дурсбан
Каскейд
Ранер
Релдан
-
-
 

Фирма Флора 62 периодично обновява списъка с продуктите.