Фирма “Флора 62“ e създадена през 1995 година със седалище в
гр. Пловдив. Ръководи се от двама управители – г-н Валентин Димов и
г-жа Юлияна Димова, които са завършили Аграрния университет в
гр. Пловдив със специалност Растителна защита. Фирмата е със 100 % собствено участие.

Основната си дейност “Флора 62” развива на територията на Република България, като водещите региони, с които работи са Пловдив, Хасково и Стара Загора.

г-жа Юлияна Димова - Управител
г-н Валентин Димов - Управител

Ключови направления в дейността на фирмата са:

- Търговия на едро - включва цялостно обслужване на земеделски кооперации, арендатори и частни земеделски стопани. Главната цел е проследяване на целия технологичен цикъл за производство на отглежданите земеделски култури: правилен подбор на семена, извеждане на качествена растителна защита, разумно и ефективно торене. За нас приоритет е крайното икономическо състояние на база по-високи добиви и оптимална рентабилност от единица площ.

- Търговия на дребно е второто основно направление - чрез собствена пазарна мрежа от агроаптеки.

От далечната 1995 година до днес се опитахме да направим “Флора 62” една от водещите фирми на пазара на растително-защитни продукти в страната. Фирмата работи с най-големите химически концерни в областта на растителната защита.

“Флора 62“ е оторизиран дистрибутор за Южна България на фирмите:

  - “Синджента” - Швейцария;
  - “Дюпонт” - САЩ;
  - “БАСФ“ - Германия.

Предлагаме пълен набор от техните продукти - пестициди, семена за технически и зеленчукови култури и листни торове.

Ние създадохме коректни партньорски отношения с тези фирми, като се стремим да покажем на всички наши клиенти, че това партньорство носи високи резултати на тях. Те печелят, защото имат възможност да се докоснат до върховете на световните постижения в областта на растителната защита.

Нашата основна амбиция е да работим в бъдеще с водещите фирми вносителки на препарати, торове и семена, като предлагаме най-високо качество при най-изгодни условия.

Гъвкавата ни ценова политика отговаря на реалностите на пазара и на нуждите на земеделските производители.

Основен приоритет на фирмата е директният контакт с производителя чрез консултации и посещения на място, чрез точна и навременна диагностика на болестите и неприятелите по растенията.

При нас работят едни от най-добрите специалисти в най-важните направления – Зеленчукопроизводство, Овощарство, Лозарство, Технически, Зърнено-житни култури.

Фирма “Флора 62” е гаранция за качество, ефективност, точна диагностика, своевременна научна и компетентна консултация.

 
   Copyright ©  FLORA-62, 2010    НачалоПродуктиМестоположение