Фирма ФЛОРА 62 ООД представя новите ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА на Дюпон:


Авант 15 ЕК
 

Ланат 25 ВП
Уникален широкоспектърен инсектицид за контрол на голям брой гризещи и някои смучещи неприятели при овощни, лозя, зеленчуци, зелеви и технически култури.
Виж повече ...
 
Инсектицид с контактно и стомашно действие върху голям брой неприятели при различни култури.
Виж повече ...
 

Принципал Плюс
 

Кодасайт (прилепител)
Най-новият трикомпонентен, вегетационен, широкоспектърен хербицид за контрол на всички видове житни и широколистни, в т. Ч. Устойчиви на други хербициди плевели при царевица.
Виж повече ...

 
Кодасайд е формулиран като емулсионен концентрат (ЕК) за употреба като прилепител с продукти за растителна защита.
Виж повече ...