Фирма ФЛОРА 62 ООД предлага във всичките си обекти следните торове:

АЗОТНИ, ФОСФОРНИ, КАЛИЕВИ, КОМБИНИРАНИ (СМЕСЕНИ) И ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ.

АЗОТНИ ТОРОВЕ

Азотът е основен макроелемент и необходим хранителен елемент за растежа и възпроизводството на растенията.  Азотът играе важна роля за вегетативния растеж, а съдържанието му в растителните организми варира между 1 и 5 % спрямо сухото вещество.  Нормален растеж и развитие, навременно зреене, високи добиви и качествена продукция могат да се получат само при оптимални концентрации на азота в хранителния разтвор и правилно съотношение на този елемент с други хранителни елементи.

АМОНИЕВ НИТРАТ "НЕОФЕРТ" с  34.4% съдържание на азот е български продукт с високо качество, служещ за азотно подхранване при почвено – климатичните условия в България.

"Неоферт" е подходящ за есенно и пролетно подхванване на почвите и е приложим дори в периорди с по-високи температури, без опасност от загуба на хранителен елемент...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

 

КАРБАМИД -Азотен тор с високо съдържание на активно вещество – 46 %. Формулата на карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреята. Взаимодействието на тора с почвената среда протича по много по различен начин от Амониевият нитрат ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

ФОСФОРНИ ТОРОВЕ

ТРОЙНИЯТ СУПЕРФОСФАТ е бавно действащ тор, който се прилага предимно през есента. Продуктът има гранулирана форма с изравнени гранули което прави приложението посредствмом тороразпръскващата техника много прецизно. Продуктът оказва решаваща роля за формиране качеството на продукцията от зърнените, зеленчуковите, овощните, техническите и етерично-маслените култури. ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ представлява физиологично алкален тор, предназначен за неутрални и слабо кисели почви. Продуктът съдържа 46% фосфорен пентаоксид и 18% азот. Притежава гранулирана форма, в която съчетаните два хранителни елемента (фосфор и азот) се разпределят равномерно и се усвояват напълно от почвата ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

КАЛИЕВИ ТОРОВЕ

Калият е основен елемент, който спомага за пълното усвояване на останалите основни хранителни елементи – азот и фосфор. Основно се прилага на почви през есенния период, както и през пролетта ( в случай на по-леки почви). Елементът калий увеличава натрупването на захари в плодовете или кореноплодите в периода на зреене. В листата се съдържа повече калий, отколкото в семената, плодовете и корените.

КАЛИЕВ СУЛФАТ - Гранулиран, висококонцентриран тор с два хранителни елемента – Калий (К2O) 50 % и Сяра(SO3-45%). Напълно разтворим във вода, поради което хранителните елементи калий и сяра са директно усвоими за растенията. ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

ПАТЕНТКАЛИ е специален калиев тор съдържащ магнезий и сяра. Подходящ е за всички непонасящи хлор култури като картофи, тютюн, лозя, ягоди, краставици, домати, лук, фасул и други. Също така е особено необходим при култури изискващи повече магнезий, а именно бобови, царевица, картофи, захарно цвекло, маслодайни култури, домати. Продуктът е подходящ за кисели почви и почви с лек механичен състав ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

YARATERA KRISTA K PLUS – азотно -калиев водоразтворим тор подходящ за всички култури и фази на развитие. Той е напълно разтворим, а съотношението на N-K е такова, че може да се прилага при всички култури и през всички етапи от развитието на растенията. Продуктът не съдържа хлор, натрий и тежки метали. Разтворимост 315г/л вода при 20 градуса Целзий ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

СМЕСЕНИ (КОМБИНИРАНИ) ТОРОВЕ

Комбинираните торове съдържат трите основни хранителни елементи – азот, фосфор и калий, а също и спомагателни елементи като сяра, магнезий, цинк и бор.

YaraMila COMPLEX
НПК 15/15/15 + 10 % сяра
НПК Complex 12/12/17
НПК Complex 14/10/20
ЯраТера КРИСТАЛОН 18-18-18 + 3MgO + micro
ЯраТера КРИСТАЛОН жълт
ЯраТера КРИСТАЛОН кафяв
ЯраТера КРИСТАЛОН оранжев

ВИЖ ПОДРОБНО >>

 

КАЛЦИЕВИ ТОРОВЕ

Калцият е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на здравината, оцветяването, качеството и съхраняемоста на плодовете. Играе ключова роля за деленето, удължаване на клетките, при образуване и поддържане на структурата на клетъчните стени ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

ЯРАЛИВА КАЛЦИНИТ представлява водоразтворим калциев нитрат подходящ за листно подхранване, хидропоника и фертигация. При хидропоника се ползва по направената рецептура. За фертигация се прилага в началните етапи от развитието на културата и по време на образуване и нарастване на плодовете. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой друг минерален тор няма подобно действие ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

 

 


 

Всички видове в едри опаковки: 500 кг (Big Bags); 50 кг; 25 кг
и дребни опаковки: 10 кг; 5 кг; 2.5 кг.